Акције

Акција селу походе, 27,09,2017.

Акција Селу походе организована је 27,09,2017 године у Дреновцу и има ла је три компоненте.

Акција добровољног давања крви за потребе опште Болнице у Параћин у сарадњи са СМЗ и Трнсфузиолошком службом опште болнице Параћин.

Расподела пакета хране, хигијене…за социјално најугроженије породице. Пакете су обезбедили Министарство рада, социјалне политике…РС и Скупштине општине Параћин.

Здравствено превентивна мерења крвног притиска и количине шеђера у крви у сарадњи са Домом здравља Параћин

Камп Црвеног крста Пожаревац на Тулби у оквиру пројекта „Сигурније школе – отпорније заједнице“

У петак 22, септембра 2017. године, у летњем кампу Црвеног крста Пожаревац на Тулби у оквиру пројекта „Сигурније школе – отпорније заједнице“ Црвени крст Пожаревац је угостио ученике трећег и четвртог разреда основних школа из Параћина. У оквиру програма Црвеног крста Србије за смењење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности ( ДРР ) волонтери Црвеног крста су кроз четири радионице: Систем заштите и спасавања – „Позови прави број за проблем свој“, Опасности у домаћинству, Климатске промене и удари муња и радионицу Пожари едуковали ученике како да се понашају у случају елементарних непогода и других опасности.3321951512_1654428644590049_749920298_o13