Вести

Tematsko izborna sednica Skupštine Omladine Crvenog krsta Paraćin

Održana 15. juna 2018 u amfiteatru Tehnološke škole.  Tema Osnovni principi Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i Međunarodno humanitarno pravo.

Izabrani su novi predsednik – FILIP SIMIĆ, potpredsednik – MILAN JANKOVIĆ i sekretar Omladinski terenske jedinice Crvenog krsta Paraćin u narednom periodu biće MIHAJLO  OBRADOVIĆ .

Radionica “ Ljudska prava starijih i građanski aktivizam“

         Radionica “ Ljudska prava starijih i građanski aktivizam“ u okviru programa „Brige o starima“, realizovana je  4.06. 2018. godine uz podršku Crvenog krsta Srbije (Nataše Todorović i dr Milutina Vračevića).   Radionici su prisustvovali predstavnici centra za socijalni rad, Kluba za stara i ostarela lica, realizatori programa „Brige o starima“ i druga zainteresovana starija lica.