Вести

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I OPREME PROSTORIJA

20.03.2015.

 

Organizacija: Crveni  krst  Paracin

Rok za podnosenje ponuda :25. mart 2015.

Poziv za podnošenje ponude

1. Crveni krst Paracin je humanitarna, nezavisna, neprofitna i dobrovoljna organizacija koja, pomoću sredstava iz donacija IOCC/a ( Medjunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija), radi na stvaranju adekvatnih prostorno-tehnickih uslova za realizaciju programskih aktivnosti

2. U okviru ovih aktivnosti Crveni ksrt Paracin poziva ponudjače da blagovremenoi uzmu učešće u podnosenju ponuda.

3. Specifikacija vrste i obima poslova meze se besplatno preuzeti u prostorijama Crvenog krsta Paracin

4. Planirani radovi ukljucuju, ali nisu limitirani, sledece: sanaciju I zidova I plafona, izradu podova od keramickih plocica, nabavku I postavljanje prozora I vrata od PVC, delimicno opremanje prostorija, dozidjivanje ograde, postavljanje limenih okapnica, postavljanje oluka, betoniranje…

5. Informativni sastanak sa svim zainteresovanim ponuđačima koji su predali ponudu, će se održati 26.03.2015.

6. Crveni krst Paracin će primati ponude licnim urucenjem u zapečaćenim kovertama, sa pozivom na šifru IOCC, na prednjoj strani koverte ispisan tekst „ponuda – za izvodjenje građevinskih radova „NE OTVARAJ“, a na poleđini NAZIV, BROJ TELEFONA I ADRESA PONUĐAČA., najkasnije do 25.03.2015.god. do 12 časova, na adresi: Kragujevacka br 4   Paracin

7. Vaša ponuda mora mora sadrzati rok obavljenih I primljenih poslova , najkasnije do 30. aprila 2015. godine.

8. Ponude ce ocenjivati donator, koji i vrsi i prijem radova. Ugovorom ce biti precizirani uslovi, pod kojim ce se odvijati radovi u posebnom triparitnom ugovoru, izmedju donatora ( IOCC ), partnera-narucioca posla ( Crvenog krsta Paracin ) I izvodjaca radova.

9. Vrednost radova i opreme je  800.000,oo dinara bez mogucnosti prosirivanja poslova ili aneksom uvacavati iznose troskova. Kvalitet, kvantitet I vremenski rokovi obavljenog posla bice predmet ugovorom predvidjenih obaveza.

10. Odluku o izboru, po kriterijumu najpovoljnije ponude – najniže ponudjene cene, doneće donator uz konsultaciju sa partnerom, koji će i zaključiti ugovor triparitni ugovor  sa najpovoljnijim ponuđačem.

Osoba za  kontakt – Slobodan Djordjevic

 

CRVENI KRST

 PARACIN

 

Okrugli sto

Crveni krst Paracin I Dom zdravlja Paracin organizovali zajednički okrugli sto  u cilju razmene iskustava zaposlenih i volontera Crvenog krsta I medicinskih radnika o trgovini ljudima sa temom: „Sagledavanje mesta I uloge volontera CK/ mesta I uloge zdravstvenih radnika u suzbijanju trgovine ljudima“ u petak 24. oktobra u 13,oo h u sali Doma zdravlja , zgrada za majku I dete.

II седница Управног одбора Црвеног крста Параћин

Одржана је 13. октобра 2014. године.

На седници је ( уобичајно ) усвојен записник са предходне седнице  и усвојена Информација о активностима Црвеног крста Параћин у периоду између две седнице. Усвојена је Одлука о начину рада, броју и саставу комисија Управног одбора Црвеног крста Параћин у наредном мандатном периоду. Усвојен је први ребаланс Плана финансијског пословања Црвеног крста Параћин у 2014. години, план је умањен за око 10.000.000,оо динара, што ће озбиљно угрозити рад ове Организације. Усвојен је и ребаланс Плана финансијског пословања програма Народне кухиње и осталих програмских активности, које се финансирају из средстава Скупштине општине Параћин. Мајске поплаве и уништење робе за потребе кухиње су основ за ребалансирање врсте трошкова имајући у виду да располажемо истом масом одобрених средстава. Усвојен је Извештај о реализацији акције „Заштитимо децу усаобраћају“. Разматран је и усвојен План акције „Недеља солидарности-јесен 2014“.

Сусрети младих Црвеног крста – Параћин 2014.

Млади из 15- так градова Србије дружили су се 26, 27 и 28. септебра 2014 године. Овогодишња тема сусрета била је – „Деловање у несрећама и задаци омладине Црвеног крста“. Истовремено, на редовној седници Скупштине младих Црвеног крста Параћин, поред разматрања и усвајања Извештаја о раду и Плана рада за наредни период, изабран је и нови Одбор, који сачињавају – председник Урош Стојаковић, потпредседнк и секретар Јовановић Јована и Јелена.