Вести

Okrugli sto

Crveni krst Paracin I Dom zdravlja Paracin organizovali zajednički okrugli sto  u cilju razmene iskustava zaposlenih i volontera Crvenog krsta I medicinskih radnika o trgovini ljudima sa temom: „Sagledavanje mesta I uloge volontera CK/ mesta I uloge zdravstvenih radnika u suzbijanju trgovine ljudima“ u petak 24. oktobra u 13,oo h u sali Doma zdravlja , zgrada za majku I dete.

II седница Управног одбора Црвеног крста Параћин

Одржана је 13. октобра 2014. године.

На седници је ( уобичајно ) усвојен записник са предходне седнице  и усвојена Информација о активностима Црвеног крста Параћин у периоду између две седнице. Усвојена је Одлука о начину рада, броју и саставу комисија Управног одбора Црвеног крста Параћин у наредном мандатном периоду. Усвојен је први ребаланс Плана финансијског пословања Црвеног крста Параћин у 2014. години, план је умањен за око 10.000.000,оо динара, што ће озбиљно угрозити рад ове Организације. Усвојен је и ребаланс Плана финансијског пословања програма Народне кухиње и осталих програмских активности, које се финансирају из средстава Скупштине општине Параћин. Мајске поплаве и уништење робе за потребе кухиње су основ за ребалансирање врсте трошкова имајући у виду да располажемо истом масом одобрених средстава. Усвојен је Извештај о реализацији акције „Заштитимо децу усаобраћају“. Разматран је и усвојен План акције „Недеља солидарности-јесен 2014“.

Сусрети младих Црвеног крста – Параћин 2014.

Млади из 15- так градова Србије дружили су се 26, 27 и 28. септебра 2014 године. Овогодишња тема сусрета била је – „Деловање у несрећама и задаци омладине Црвеног крста“. Истовремено, на редовној седници Скупштине младих Црвеног крста Параћин, поред разматрања и усвајања Извештаја о раду и Плана рада за наредни период, изабран је и нови Одбор, који сачињавају – председник Урош Стојаковић, потпредседнк и секретар Јовановић Јована и Јелена.

Delegacija Austrijskog Crvenog krsta

Delagacija Austrijskog Crvenog krsta ( zam. generalnog sekretara …) , novinari Austrijskog Kuriera i ORF posetili su danas Crveni krst Paracin ( obisli Narodnu kuhinju, poplavljen poslovni prostor, predsednik opstine Paracin je goste upoznao sa posledicama poplave – maj 2014 godine ) i dve porodice ciji je stambeni objekat poplavljen – i nije u funkciji za stanovanje. Simbolicno su urucili, po jedan set za krecenje i na taj nacin najavili pomoc Austrijskog CK u Srbiji. Pomoc ce se ogledati u 200 tona materijala za oko 1 500 najugrozenijih domacinstava i novcana pomoc za najmanje 1.500 domacinstava…jedan set za krecenje ( alat i materijal ) orijentaciono su teski oko 145 kg. Isporuka robe do kraja meseca, novcana pomoc tokom septembra meseca…Ukupna orijentaciona vrednost ovog Projekta je oko 500.000 evra…

Raspodela humanitarne pomoci za domacinstva ciji su stambeni objekti poplavljeni

Za sedam dana raspodele humanitarne pomoci ( od 3-10. VII ), istu je preuzelo 915 porodica u kojima ima 3.216 lica… ovim raspodela nije zavrsena, jer je jos 10/ tak porodica-lica u fazi ostvarivanja prava. To znaci, da sve porodice, koje do 16. jula donesu trazenu dokumentaciju, mogu preuzeti pomoc…sledeca raspodela je SAMO za lica koja ispunjavaju pored osnovnog i dopunske kriterijume.

Нови критеријуми за расподелу хуманитарне помоћи

Нови критеријуми за расподелу хуманитарне помоћи, важиће за све расподеле хране и хигијене од 28. јула 2014. године.

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМ – Да су заинтересованим лицима-породицама стамбени објекти били поплављени ( не гараже, сутурени, подруми… – помоћни ојекти ).

ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ:

Самохрани родитељи, прилажу извод из матичне књиге фждетета, који не садржи име оца рођење надлежног суда  или Уверење Центра за социјални рад.

Самачка старачка домаћинства изнад 65 година старости, прилаже се копија личне карте или било који други лични документ из кога се може закључити година рођења, као и изјава да живи-е сам-и ( без млажих у породици ),

Тешки хронични болесници ( пример – асма, канцер, дијабетис, дијализа бубрега, СИДА…), прилаже се извештај изабраног лекара, којом се константује врста тешке хроничне болести,

Породице са чланом који има сметње у развоју или инвалидитет, прилаже се лекарска потврда, којом се константује сметње у развоју или инвалидитету,

Лица и породице које по економским критеријумима спадају у  категорију без личних примања  и слично , ( кориснике новчане помоћи ), прилаже се одговарајуће решење или препорука Центра за социјални рад.

ПРЕДАЈА  ЗАХТЕВА  СА  ДОКУМЕНТАЦИЈОМ  У  ПРОСТОРИЈАМА  ЦРВЕНОГ  КРСТА  ПАРАЋИН  ОД 10 ДО 18. ЈУЛА . 2014. ГОДИНЕ ОД 9-13 САТИ.

Расподела хум помоћи за домаћинства чији су стамбени објекти били поплављени

 Право  на  помоћ  могу  да  остваре

домаћинства – лица, чији  су  стамбени  објекти  били  поплављени.

Помоћ  неће  моћи  да  преузму  домаћинства – лица,

 Којима  су  поплављени: подруми,  гараже,  сутурени  – помоћни  објекти…

Динамика  расподеле:    3,  4,  5  и  7  јула 2014  године – град.

( редослед расподеле по улицама  и  датумима расподеле, биће постављени

 у Хали спортова, Кол центру и Црвеном крсту ) 

                                          8. јула   2014 године   ДАВИДОВАЦ

9. јула   2014 године   ГЛАВИЦА

10. јули 2014 године РЕЗЕРВНИ ДАН,

ЗА  СВЕ  ОНЕ  ПОРОДИЦЕ, КОЈЕ  ИЗ  ОДРЕЂЕНИХ  РАЗЛОГА  НИСУ  ПРЕУЗЕЛЕ  ПОМОЋ    У ПЛАНИРАНЕ  ДАНЕ, а  испуњавају  основни  критеријум.

Време  расподеле  за  град :       од  09,оо  до  13,оо сати

Време  расподеле  за  села :       од  10,оо  до  12,оо сати

Место  расподеле : град,  ХАЛА   СПОРТОВА

села,  ШКОЛСКО  ДВОРИШТЕ

Породице – ( ПУНОЛЕТНА ) лица која имају право на помоћ, да би исту  преузела-е    МОРАЈУ   ИМАТИ :

–          Личну карту или било коју другу личну исправу ( која има ЈМБГ,  јединствени  матични број)  – или потврду из СУП-а о изгубљеној личној исправи,

     Копију записника, да  им  је  стамбени  објекат  поплављен,

–           Адекватне ПРЕНОСНА средства за преузимање наведених количина робе, која зависе од  броја  чланова  породице… једночлана  породица  добиће  око  6 кг, а четворочлана  породица око  25 кг. помоћи.

 

ЦРВЕНИ  КРСТ  ПАРАЋИН