Вести

Tematsko izborna sednica Skupštine Omladine Crvenog krsta Paraćin

Održana 15. juna 2018 u amfiteatru Tehnološke škole.  Tema Osnovni principi Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i Međunarodno humanitarno pravo.

Izabrani su novi predsednik – FILIP SIMIĆ, potpredsednik – MILAN JANKOVIĆ i sekretar Omladinski terenske jedinice Crvenog krsta Paraćin u narednom periodu biće MIHAJLO  OBRADOVIĆ .

Radionica “ Ljudska prava starijih i građanski aktivizam“

         Radionica “ Ljudska prava starijih i građanski aktivizam“ u okviru programa „Brige o starima“, realizovana je  4.06. 2018. godine uz podršku Crvenog krsta Srbije (Nataše Todorović i dr Milutina Vračevića).   Radionici su prisustvovali predstavnici centra za socijalni rad, Kluba za stara i ostarela lica, realizatori programa „Brige o starima“ i druga zainteresovana starija lica.

 

 

 

 

 

Izborna sednica Skupstine Crvenog krsta Paracin, izbor novih organa

 За председника Црвеног крста Параћин изабран  др Мирослав Петровић.

За потпредседницу Црвеног крста Параћин изабрана Славица Вулић.

Управни одбор Црвеног крста Параћин поред председника и потпредседнице чиниће: Дејан Нешић, др Милош Матић, Слађана Тасић, Братислав Ђођевић, Миломир Марковић, Предраг Милошевић и Александра Вучковић.

Надзорни одбор Црвеног крста Параћин чине :Владимир Петровић – председни, Драган Ристић- заменик председника,  Александар Стојановић,  Небојиша Милисављевић и Дуња Ристић.

За члана Скупштине Црвеног крста Србије предложен је Момчило Вучковић.