Директор “ PAJIĆ COMPANY GROUP “ DOO са шефом ПЈ трговине и секретаром ЦК Параћин