Obelezeno 143 godine postojanja Crvenog krsta Paracin