Category: Акције

Обележен дан срца

Дом здравља и Црвени крст Параћин обележили су дан срца, пригодним предавањима и ѕдравствено превентивним мерењима крвног притиска и шеђера у крви у Клубу за стара лица !

КАКО ДА ПОШАЉЕТЕ ХУМАНИТРАНУ ПОМОЋ ИЗ ИНОСТРАНСТВА КАО ОРГАНИЗАЦИЈА?

Пошиљаоцима се препоручује да поднесу извозну царинску декларацију у земљи отпреме или у некој другој успутној ЕУ чланици ради бржег окончања царинске процедуре.

 

1. Пошиљке које хуманитарне организације регистроване у некој од држава чланица ЕУ шаљу примаоцима у Србији

 

  • потребно је поднети извозну царинску декларацију:

хуманитарне организације са седиштем у некој од држава чланица ЕУ могу поднети извозну декларацију у матичној земљи или било којој другој држави чланици ЕУ.

 

2. Пошиљке које шаљу остала правна лица (удружења грађана, компаније, организације, цркве, клубови и сл.) из ЕУ примаоцима у Србији

 

  • потребно је поднети извозну царинску декларацију:

извозну декларацију могу поднети у матичној држави или било којој другој држави чланици ЕУ. Ако правно лице шаље хуманитарну пошиљку у своје име, уз извозну декларацију се прилаже фактура или изјава да се ради о гратис пошиљци хуманитарне помоћи са пописом робе.

 

3. Пошиљке које шаљу дипломатска представништва примаоцима у Србији

 

  • потребно је поднети извозну царинску декларацију:

извозну декларацију могу поднети у било којој држави чланици, потребно је уз декларацију приложити и попис робе и потврду да се ради о пошиљци хуманитарне помоћи, која евентуално може бити потписана и оверена од стране дипломатско конзуларног представништва Републике Србије у земљи из које се помоћ упућује.

КАКО ДА ПОШАЉЕТЕ ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ ИЗ ИНОСТРАНСТВА КАО ГРАЂАНИН?

ü  најважније је назначити КО шаље робу (ДОНАТОР) и ко је ПРИМАЛАЦ. Апелујемо да уколико се роба не шаље на унапред предодређеног примаоца, они који је шаљу назначе да је прималац ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ.

ü  извоз ових пошиљака обавља уз обавезно прилагање пописа робе тзв. спецификација робе (у којој треба навести која роба се налази у товару, као и њену оквирну количину)

ü  потребно је приложити и оверену изјаву донатора (лична изјава се може оверити у најближем дипломатско-конзуларном представништву, у Црвеном крсту, некој од верских заједница, неком од удружења наших грађана у тој земљи или код нотара)

Не треба заборавити да роба која се шаље у хуманитарној помоћи најчешће подлеже неопходној контроли и за њу је потребна посебна сагласност  неке од надлежних инспекцијских служби (санитарна, фитосанитарна, ветеринарска, као и контрола коју спроводи Агенција за лекове и медицинска средства). На жалост, инспекцијске службе нису присутне на свим прелазима, па чекање на сагласност за пристиглу помоћ може бити изазвано том чињеницом, а не неефикасношћу царинске службе. Зато треба обратити посебну пажњу на то где и у ком интервалу раде наведене инспекцијске службе да би се избегло додатно чекање. Информације о томе можете погледати на следећим линковима:

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ЗДРАВЉА, 07. априла 2014.

Црвени крст Параћин је у сарадњи са Домом здравља Параћин у понедељак 07. априла 2014. године организовао обележавање Светског дана здравља у складу са темом коју је одредила Светска здравствена организација, “Мали ујед велика претња“ на простору градског трга постављањем два штанда са три екипе сарадника.

На једном штанду је омладина ОТЈ ЦК Параћин делила едукативни материјал а  на два штанда су здравствени радници Дома здравља су обављали контролу крвног притиска и шећера у крви за заинтересоване суграђане. Активност је реализовало 6 медицинских сестара сарадника Црвеног крста 2 омладинаца из ОТЈ ЦК Параћин и два радника секретаријата ЦК Параћин. Могућност контроле крвног притиска и шећера у крви искористило 162 наша суграђана а Омладина је поделила 500 комада флајера са здравственом тематиком.

Укупно је у све активности поводом обележавања Светског дана здравља било обухваћено 672 наша суграђанина.

Са резултатима, радом екипа и одзивом грађана смо задовољни.

Активност је пропратила и ТВ Параћин која је снимила прилог за локалне вести а лекар из Дома здравља Славица Јовановић је по договору гостовала на локалном радију и телевизији.

КОНКУРС „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“ 2014. ГОД.

КОНКУРС “КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“
ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“ 2014. ГОДИНА

Конкурс се расписује за ликовне, литералне радове и видео спотове на тему добровољног, анонимног и неплаћеног давалаштва крви под називом „КРВЖИВОТ ЗНАЧИ“.
На конкурсу имају право учешћа ученици основних и средњих школа са територије општине Параћин.
Конкурс за ликовне и литерарне радове се расписује за следеће категорије:
– ученици од првог до четвртог разреда основних школа
– ученици од петог до осмог разреда основних школа
– ученици од првог до четвртог разреда средњих школа

Конкурс за мотивационе видео спотове за рад са младима на промоцији добровољног давалаштва крви распсисује се за следећу категорију:
– Ученици од првог до четвртог разреда средњих школа.

Све технике ликовног изражавања су дозвољене до формата 35цм X 50цм. Радови без знака Црвеног крста неће бити разматрани.

Литерарни радови могу бити писани у прози и стиховима дужине до 2 стране А4 куцаног текста. Радови дужи од две стране А4 куцаног текста, ручно писани радови и радови без потпуних података неће бити разматрани.

Видео спот или филм мора трајати највише 3 минута, носити знак Црвеног крста и имати одговарајући пратећи звук/музичку подлогу која не подлеже ауторским правима. Сви снимци морају бити у 16:9 видео формату, резолиције (SD 720 x 576, HD 1280 x 720, FULL HD 1920 x 1080) и кодекс формата mpeg2 H264 за компресовање. Видео спот је потребно доставити у ДВД формату. Радови дужи од 3 минута, без знака Црвеног крста и потпуних података, који нису у 16:9 видео формату неће бити разматрани.

Конкурс се расписује 10. фебруара, а затвара 31. марта 2014. године, до када појединци и школе најкасније достављају радове ( својих ученика шаљу ) у организацију Црвеног крста Параћин. Сви радови који приспеју након датог рока неће бити разматрани.
Сви радови на полеђини морају садржати следеће податке:
-Име и презиме аутора,
-Назив школе, разред и одељење,
-Име и презиме наставника/професора.

Црвени крст Параћин, према мишљењу Комисије, одабраће по три првопласирана рада у литерарним и ликовним радовима из све три категорије и одабраће три првопласирана видео спота. Ауторима ових радова Црвени крст Параћин уручиће награде и послати их у Црвени крст Србије, на републички ниво конкурса. Послати радови неће бити враћени, а за све пристигле радове сматраће се да је дозвољено њихово даље коришћење у промоцији давалаштва крви Црвеног крста Параћин и Црвеног крста Србије.
Првопласиране учеснике Конкурса на Републичком нивоу Црвени крст Србије наградиће бесплатним летовањем у одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима искључиво у термину од 26. јула до 4. августа 2014. године. Награде и за другопласиране и трећепласиране у све три области и у све три категорије на Републичком нивоу обезбедиће Црвени крст Србије.