Народна кухиња

Народна кухиња

          Општина Параћин је једна од  првих општина у Србији која је покренула реализацију овог Програма. Истовремено Параћин је једна од петнаестак општина у овом делу  Србије, која већ више од 20/так година није прекидала са реализацијом овог изузетно  важног  Програма.
      Број корисника се кретао од 150 до 1.200 . Корисници су лица у стању материјално – финансијске потребе који су остварили право на МОП као и пензионери са ниским пензијама који живе сами без млађих у породици.
Тренутно, Црвени крст Параћин има преко 750 захтева за коришћење Народне кухиње. Процењујемо да је тај број двоструко већи, ако се узму у обзир и потребе сеоскох домаћинстава. Поред  корисника МОП/а, пензионера са ниским примањима, избеглих, прогнаних и расељених лица све је више и незапослених лица која траже услуге Народне кухиње.

       Скупштина општине Параћин више од 18 година финансира трошкове припремања хране. Многобројни међународни ( Међународни комитет ЦК, ECHO, Међународна федерација  ЦК и ЦПМ, Немачки, Норвешки, Италијански ЦК ) и локални донатори ( Пословни систем „Михајловић“,  Интеса банка, Пекара  – Нај Стрижанац, ЗИПП, ГП „Марко Тодоровић“, Ефикс…) пoмaгали су рад Народне кухиње.
         У 2012. години поред редовних средстава СО Параћин, извесна је помоћ  Владе Републике Србије у материјалном смислу – девет месеца. 

     Током 2012 године планирамо произвосњу и дистрибуцију 186 960 оброка ( што је више за 22,80% у односу на предходну ( 2011 ) годину. Планирана просечна цена оброка у 2012 години биће око 67,оо динара ( што је више за око 40%  у односу на реализовану цену оброка у 2012. години. Планирани просечни ДНЕВНИ број оброка – корисника биће 615. Топлио оброк би требао да просечно садржи око 100 гр меса или месних прерађевина. Цена векме хлеба просечно би износила око 40,оо динара или 20,оо динара по оброку. Планирана просечна цена топлог оброка ( без хлеба ) износила би око 47,40 динара. Топли оброк се припрема шест дана у недељи. Кориснике оброка Народне кухиње ИСКЉУЧИВО одређује Центар за социјални рад Параћин. За припремање оброка потребно је обезбедити око 130 тона разне робе.

        Планира се обезбеђење и дистрибуција око 1.000 ланч пакета хране и средстава за хигијену, по предлогу Центра за социјални рад, Савета месних заједница и Основних организација ЦК. Просечна цена једног ланч пакета била би око 1.000,оо динара. За додатне расподеле хране и средстава за хигијену потребно је обезбедити – додатних – материјалних или финансијских средстава у износу око 300.000,оо динара.

За реализацију УКУПНОГ Програма Народне кухиње у 2012 години потребно је обезбедити око 14.660.000оо динара, што је више за око 26% у односу на предходну годину. Уколико би се остварила ова средства, ЗНАЧАЈНИЈЕ би се поправио квалитет топлог оброка.

Потребу за помоћ исказује око 1.300 лица на селу и у граду.

Одрживост овог Програма искључиво зависи од континуиране подршке Скупштине општине Параћин.

   397104_236815276390741_1991986857_n

Црвеном  крсту  Параћин  ДАНАС је  неопходно :

МЕСО,  МЕСНЕ   ПРЕРАЂЕВИНЕ …
СРЕДСТВА   ЗА  ХИГИЈЕНУ …

Оставите одговор