Помоћ деци са инвалидитетом

Помоћ деци са инвалидитетом

ПРОЈЕКАТ
ПОМОЋ   ДЕЦИ  И  МЛАДИМ  ОСОБАМА  СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ – СТАНДАРДИЗАЦИЈА  АКТИВНОСТИ

 Компоненте:
1. Активности са децом  у складу са процењеним потребама корисника и локалне заједнице;
2. Активности  са  родитељима  и  члановима  породице;
3. Социо – инклузивне активности;
4. Успостављање сарадње са локалним партнерима
5. Локални медији и презентација пројекта


АКТИВНОСТИ   СА  ДЕЦОМ   СА   ИНВАЛИДИТЕТОМ
КОЈА   СУ   УКЉУЧЕНА  У   ОБРАЗОВНИ   СИСТЕМ

а. СПЕЦИФИЧНИ   ЦИЉ
Инклузија деце са инвалидитетом у образовни систем и  ширу друштвену заједницу, обезбеђење услова за савладавање школског градива из критичних предмета и успешан прелазак у следећи разред, као и стимулација развоја вештина неопходних за адекватно праћење школског градива.

б. КЉУЧНЕ  АКТИВНОСТИ
Кључне активости са децом са инвалидитетом која су укључена у образовни систем   имају  за циљ инклузију деце у ширу друштвену заједницу, подстицање мотивације за редовно похађање школе, стимулацију развоја одређених вештина неопходних за праћење школског градива као и креативно осмишљавање њиховог слободног времена.
Активности   се  организују  као:
 помоћ  у  савладавању  школског  градива  из  критичних  предмета;
 помоћ  у  изради  домаћих  задатака;
 радно –окупационе  радионице;
 радионице за  стимулацију  развоја  перцепције, когниције и орјентације и сл.

ц.  ПАРАМЕТРИ  СТАНДАРДА  ЗА   АКТИВНОСТИ  СА  ДЕЦОМ  СА  ИНВАЛИДИТЕТОМ
КОЈА  СУ  УКЉУЧЕНА  У  ОБРАЗОВНИ  СИСТЕМ

 Величина групе: од 10 до 15 по сараднику/термину у зависности од степена примарног инвалидитета
 Динамика  рада: 2 x недељно по 3х
 Методе и технике рада: Рад у групи и индивидуални рад, аудио – визуелне методе, интерактивна метода , демонстративна
 Компетенције реализатора: дефектолог, професор разредне наставе, волонтери Црвеног крста – асистент реализатора радионица

Оставите одговор