Radionica “ Ljudska prava starijih i građanski aktivizam“

         Radionica “ Ljudska prava starijih i građanski aktivizam“ u okviru programa „Brige o starima“, realizovana je  4.06. 2018. godine uz podršku Crvenog krsta Srbije (Nataše Todorović i dr Milutina Vračevića).   Radionici su prisustvovali predstavnici centra za socijalni rad, Kluba za stara i ostarela lica, realizatori programa „Brige o starima“ i druga zainteresovana starija lica.

 

 

 

 

 

You may also like...