Сарадања са Локалном самоуправом и најава обележавања Недење ЦК