Tagged: солидарност

Акција – НЕДЕЉА СОЛИДАРНОСТИ – мај 2012.

Акција “Недеља солидарности“ спроведена је на територији општине Параћин у времену од 10. – 13. маја 2012. године. У  акцији  је  105  групa са 210 лица.  Учесници акције (210) подељени су  у 105 група, од чега је 40 група прикупљала прилоге у граду а 65 група је прилоге прикупљало у  31  селу општине Параћин.  Поред наведених учесника у акцију је укључено и 32 координатора  који су доводили учеснике акције на едукацију, слали их на терен уз давање упутства о раду и од учесника по завршетку акције прикупљали прилоге.

Укупно 210 учесника  је прикупило, од физичких лица 227.241,00 динара.

Од  правна  лица  сакупљено је  103.000,оо динара.

УКУПНО  ПРИКУПЉЕНА  НОВЧАНА  СРЕДСТВА – 330,541,оо динара.

Сви учесници акције добили су Признање Црвеног крста Параћин за допринос у реализацији ове акције,

а 116 учесника и посебне награде