Tematsko izborna sednica Skupštine Omladine Crvenog krsta Paraćin

Održana 15. juna 2018 u amfiteatru Tehnološke škole.  Tema Osnovni principi Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca i Međunarodno humanitarno pravo.

Izabrani su novi predsednik – FILIP SIMIĆ, potpredsednik – MILAN JANKOVIĆ i sekretar Omladinski terenske jedinice Crvenog krsta Paraćin u narednom periodu biće MIHAJLO  OBRADOVIĆ .

You may also like...