Уједињене нације су у оквиру резолуције прогласиле 25. јул Светским даном против превенције од утапања. Према подацима завода за статистику у Србији се годишње утопи преко 60 људи, навећи број током летњих месеци. Зато се држите безбедних правила понашања када сте на купалиштима.

You may also like...