Volonteri temelj organizacije Crvenog krsta i u vreme Pandemije