II седница Управног одбора Црвеног крста Параћин

Одржана је 13. октобра 2014. године.

На седници је ( уобичајно ) усвојен записник са предходне седнице  и усвојена Информација о активностима Црвеног крста Параћин у периоду између две седнице. Усвојена је Одлука о начину рада, броју и саставу комисија Управног одбора Црвеног крста Параћин у наредном мандатном периоду. Усвојен је први ребаланс Плана финансијског пословања Црвеног крста Параћин у 2014. години, план је умањен за око 10.000.000,оо динара, што ће озбиљно угрозити рад ове Организације. Усвојен је и ребаланс Плана финансијског пословања програма Народне кухиње и осталих програмских активности, које се финансирају из средстава Скупштине општине Параћин. Мајске поплаве и уништење робе за потребе кухиње су основ за ребалансирање врсте трошкова имајући у виду да располажемо истом масом одобрених средстава. Усвојен је Извештај о реализацији акције „Заштитимо децу усаобраћају“. Разматран је и усвојен План акције „Недеља солидарности-јесен 2014“.

You may also like...

Оставите одговор