Информација о реализацији Пројекта – „Велика Морава…“

Пројекат – Велика Морава рани опоравак и отпорност на несреће

Време реализације Пројекта – јул 2014 – јул 2015  године

        Општи циљ пројекта је испуњен – на основу изјава ( 10% ) случајним избором, одабраних корисника, допринели смо побољшању услова живота породица које су погођене поплавамa у општини Параћин. На основу мишљења чланова Општинског штаба за деловање у ванредним ситуацијама, средствима Црвеног крста Параћин дошло је до материјалног и кадровског оснаживање општина у случају будућих поплава

Процена је, да су  породице чији су стамбени објекти поплављени, тренутно у бољем стању, да се квалитетније  изборе са последицама претходних и будућих поплава.

       Резултати:

Þ  Све породице – власници стамбених објеката који су категоризовани од 1-5  примили су безусловну финансијску помоћ у износу од ( EUR  210 ) 25.097,оо динара за хитне животне потребе и поправке оштећених домаћинстава . Право на ову помоћ остварило је  1.037 породица .

Þ      Исте породице, примиле су  типске сетове за репарацију зидова,  вредности  EUR  60. Право на ову помоћ остварило је  1.037 породица .

Þ      Социјално најугроженије породице чији су стамбени објекти поплављени, категоризовани од  1-5 и преузели напред наведену материјалну и новчану помоћ, на предлог Центра за социјални рад, остварили су право на једнократну ночану помоћ у вредности од 33.500,оо динара. Право на ову врсту помоћи остварило је  180 породица.

Þ      тренинзи/вежбе за припрему и деловање у несрећама, занављање резерви за деловање у несрећама су у планираном времену реализовани, кроз вишедневну обуку Јединице за деловање у несрећама Црвеног крста Параћин, вишедневну симулациону вежбу Штаба за ванредне ситуације општине Параћин, једнодневном практичном вежбом Ватрогасно спасилачког вода Параћин и Екипе прве помоћи Црвеног крста Параћин  у школи Радоје Домановић. Зановљена је сва предвиђена опрема. Вредност наведених активности и опреме  је око 20.000 евра.

Битне  напомене :

Ê  Налоге за преузимање материјалне помоћи и споразум за отварање наменског рачуна код поштанске штедионице добијали смо од Црвеног крста Србоје. Исплату новца, Поштанској штедионици је вршио директно – Црвени крст Србије.

Ê  Кумулативни  број  корисника  пројекта  је  око 2.200 породица.

Ê  Укупна  вредност  Пројекта  је  преко  350.000 евра

Ê  За релизацију Пројекта било је неопходно извршити адекватну обраду, преко 6.000 папира

Ê  Мониторинг је вршен на најмање 10% уклупног броја ( 104 ) корисника, дирекним обиласком на кућну адресу, случајним узорком. Након тога, евалуацију Пројекта радила је независна ревизорска кућа на узорку од 3% корисника, који су били предмет  мониторинга. Евалуатор је имао и непосредне разговоре са једним бројем чланова Штаба за ванредне ситуације општине Параћин на више тема…

Ê  Посетили су нас највечи званичници Аустријског Црвеног крста у више наврата и представници најзначајнијих медијских кућа у Аустрији.

Ê  Остварени су неопходни контакти за наставак сарадње и у другим областима између Аустријског Црвеног крста и општине Праћин ( Црвеног крста Параћин ) а на основу исказаног степена сарадње на овом Пројекту.

        Спољни партнери на пројекту, Црвени крст Србије ( Имплементирајући партнер), Аустријски Црвени крст као водећи у хуманитарном конзорцијуму  ( кроз финансирање од стране Аустријске развојене агенције и Помоћ комшијама ) ,   Швајцарски Црвени крст  и Немачки Црвени крст.

         Партнери на нивоу општине,  водећи партнер Локална самоуправа са свим својим службама. Посебна сарадња је остварена са Општинским штабом за ванредне ситуације. Незаменљива улога у процени стања социјалне сигурности корисника имао је Центар за социјални рад Параћин.

 

You may also like...

Оставите одговор