КАКО ДА ПОШАЉЕТЕ ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ ИЗ ИНОСТРАНСТВА КАО ГРАЂАНИН?

ü  најважније је назначити КО шаље робу (ДОНАТОР) и ко је ПРИМАЛАЦ. Апелујемо да уколико се роба не шаље на унапред предодређеног примаоца, они који је шаљу назначе да је прималац ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ.

ü  извоз ових пошиљака обавља уз обавезно прилагање пописа робе тзв. спецификација робе (у којој треба навести која роба се налази у товару, као и њену оквирну количину)

ü  потребно је приложити и оверену изјаву донатора (лична изјава се може оверити у најближем дипломатско-конзуларном представништву, у Црвеном крсту, некој од верских заједница, неком од удружења наших грађана у тој земљи или код нотара)

Не треба заборавити да роба која се шаље у хуманитарној помоћи најчешће подлеже неопходној контроли и за њу је потребна посебна сагласност  неке од надлежних инспекцијских служби (санитарна, фитосанитарна, ветеринарска, као и контрола коју спроводи Агенција за лекове и медицинска средства). На жалост, инспекцијске службе нису присутне на свим прелазима, па чекање на сагласност за пристиглу помоћ може бити изазвано том чињеницом, а не неефикасношћу царинске службе. Зато треба обратити посебну пажњу на то где и у ком интервалу раде наведене инспекцијске службе да би се избегло додатно чекање. Информације о томе можете погледати на следећим линковима:

You may also like...

Оставите одговор