Званична страница Црвеног Крста Параћин

Radionica “ Ljudska prava starijih i građanski aktivizam“

         Radionica “ Ljudska prava starijih i građanski aktivizam“ u okviru programa „Brige o starima“, realizovana je  4.06. 2018. godine uz podršku Crvenog krsta Srbije (Nataše Todorović i dr Milutina Vračevića).   Radionici su prisustvovali predstavnici centra za socijalni rad, Kluba za stara i ostarela lica, realizatori programa „Brige o starima“ i druga zainteresovana starija lica.

 

 

 

 

 

Izborna sednica Skupstine Crvenog krsta Paracin, izbor novih organa

 За председника Црвеног крста Параћин изабран  др Мирослав Петровић.

За потпредседницу Црвеног крста Параћин изабрана Славица Вулић.

Управни одбор Црвеног крста Параћин поред председника и потпредседнице чиниће: Дејан Нешић, др Милош Матић, Слађана Тасић, Братислав Ђођевић, Миломир Марковић, Предраг Милошевић и Александра Вучковић.

Надзорни одбор Црвеног крста Параћин чине :Владимир Петровић – председни, Драган Ристић- заменик председника,  Александар Стојановић,  Небојиша Милисављевић и Дуња Ристић.

За члана Скупштине Црвеног крста Србије предложен је Момчило Вучковић.

Izborna sednica Skupštine Crvenog krsta Paraćin, verifikacija mandata

Верификован  мандат члановима Скупштине Црвеног крста Параћин, за мандатни период 2018-2020 године:

I     Скупштина  Црвеног  крста  Параћин   има  29.  члана.

II     Скупштину Црвеног крста Параћин  за мандатни  период 2018 -2022. година     чиниће  представници :

Основних организација  Црвеног  крста :

1.          Месна  заједница  Буљане  ДРАГАН  МИЛЕНКОВИЋ
2.          Месна  заједница  Плана ДРАГАН   РИСТИЋ
3.          Месна  заједница  Дреновац ГОРАН  ЈЕВТИЋ
4.          Месна  заједница  Шалудовац МИЛОМИР  МАРКОВИЋ
5.          Месна  заједница  Голубовац НЕНАД  СТОЈКОВИЋ
6.          Градске  Месне  заједнице СЛАВИША   ПЕТРОВ
7.          Градске  Месне  заједнице МИХАЈЛО   МИНИЋ
8.          Градске  Месне  заједнице ЗОРАН   САВИЋ
9.          Градске  Месне  заједнице ДУЊА  РИСТИЋ
10.      Градске  Месне  заједнице ВЛАДИМИР   ПЕТРОВИЋ

Подружнице Црвеног  крста  Параћин :

11.      Центар  за социјални рад  Параћин СЛАЂАНА  ТАСИЋ
12.      Дом  здравља  Параћин др  МИЛОШ  МАТИЋ
13.      Општа болница Параћин др  МИРОСЛАВ  ПЕТРОВИЋ
14.      ОШ  „Радоје Домановић“ МИЛАН  ЈОВАНОВИЋ
15.      ОШ  „Момчило  Поповић“ АНИТА  ВУЛИЋ
16.      ОШ  „Стеван  Јаковљевић“ НАТАЛИЈА   СЕКУЛОВИЋ
17.      ОШ „Б. Крсмановић“  Сикирица СЛАВИЦА  ВУЛИЋ
18.      ОШ „Б. Крсмановић“   Д. Мутница ОТИЛИЈА   ФИЛИПОВИЋ
19.      Технолошка  школа др  ЈЕЛЕНА  РИСТИЋ
20.      Гимназија ДРАГАНА   ЖИВАНОВИЋ
21.      Економско – трговинска  школа ДЕЈАН  СТЕФАНОВИЋ
22.      Српска  Православна  Црква БРАТИСЛАВ  ЂОРЂЕВИЋ
23.      Аматерски  радио  клуб  „Космос“ НЕНАД  СПАСИЋ
24.      Компанија  „Михајловић“ СЛОБОДАН  МАРЈАНОВИЋ
25.      ПЈ   ДДОР   Нови Сад – Параћин РУЖИЦА  МАТИЋ

 Остали облици организовања и деловања чланства Црвеног крста Параћин :               

26.     Омладинско  теренска  јединица  ЦК Председник  ОТЈ,  по  функцији
27.      представник добровољних  даваоца  крви ДЕЈАН  НЕШИЋ
28.      актив  сарадника  Прве  помоћи ПРЕДРАГ   МИЛОШЕВИЋ
29.     актив  сарадника  –   деловања   у несрећама  

АЛЕКСАНДРА   ВУЧКОВИЋ

 

III   Скупштина одражава полну и старосну заступљеност активиста – сарадника           и  професија  које  представљају  основне  активности  Црвеног  крста Параћин.

 Основни критеријум за предлагање чланова Скупштине Црвеног крста     Параћин је  био, активност основног облика организовања у предходном периоду,          из којих долазе наведени представници, статутарно постојање  облика организовања – уплата чланарине Црвеног крста, познавање рада организација Црвеног крста,        мисије и Основних  принципа  Црвеног крста,  досадашња  активност  предложених  кандидата у организацији  Црвеног крста Параћин. То су  чланови Црвеног крста       који уживају углед у чланству и међу грађанима, задовољавају заступљеност свих категорија и професија чланства, а посебно професија које представљају основне активности  Црвеног крста,  заступљеност чланова и екипа Црвеног крста,  заступљеност свих старосних  структура, а  посебно младих.

Povodom „Nedelje Crvenog krsta“

     Povodom „Nedelje Crvenog krsta“, CRH (Srbija) DOO – Popovac uručio je zahvalnicu Crvenom krstu Paraćin.
Pored zahvalnice uručena je i oprema za pružanje prve pomoći. Zahvaljujemo se CRH (Srbija) DOO – Popovac na materijalnoj, psihološkoj , logističkoj i svakoj drugoj podršci.