Званична страница Црвеног Крста Параћин

Rad Narodne kuhinje u 2012. godini

Za  2012. godinu planirana  je proizvodnja i distribucija  186 960 obroka. Tokom 2012. godine proizvedeno je i distribuirano 183 000 obroka sto je za 3.960 obroka manje proizvedeno,   pre  svega  vecom  racionalizacijom  preuzimanja   obroka, a  vise   za   30.760  obroka    u  odnosu  na   2011. godinu.

Planirana  prosecna cena obroka u 2012. godini bila je  oko 67,oo dinara. Ostvarena  cena proizvodnje i distribucije toplog obroka je 55,85 dinara, od cega je 20,oo dinara  hleb a oko  35,9o dinara proizvodnja i distribucija toplog  obroka. Ostvarena je  manja proizvodna cena od planirane cene obroka za 16,64%, zbog nedostatka planiranih ( pre svega ) finansijskih sredstava. Realizovani  proseccni, dnevni  broj proizvedenog i distribuiranog obroka, je 600.  Topli obrok je prosecno sadrzao oko 46. grama ( planirano 100 gr ) mesnih preradjevina ili soje.  Cena 1 kg. brasna – vekme hleba  prosecno je iznosila oko 40,oo  dinara  ili  oko 20,oo dinara  po  obroku. Za  pripremanje  obroka  obezbedjeno je   oko  150. tona  razne  robe. 

LANC PAKETI, obezbedjeno je i distribuirano  450  paketa hrane i 450 paketa sredstava  za higijenu, za oko 400 socijalno ugrozena  domacinstva. Svi korisnici, lica – domacinstva bila su  po predlogu  Centra za socijalni  rad  i  Saveta  MZ. Prosecna cena    paketa  po domacinstvu  bila je  2.289,06 dinara. pakete je obezbedilo Ministarstvo socijalne politike RS.Za  dodatne  raspodele ( korisnika NK ) obezbedjena je i distribuirana robe u  vrednosti   od  1.946.529,35 dinara.

Za realizaciju  ( ukupnog ) programa Narodne kuhinje utroseno  je  13.197.570,88 dinara, sto  je  za  oko 10 %  vise  u  odnosu  na  2011. godinu. Skupstina opstine Paracin obezbedila je – 3.700.000,oo dinara finansijskih i 1.910.588,21 dinar materijalnih sredstava. Vlada RS obezbedila je materijalna sredstva u vrednosti od 7.665.752,oo dinara, roba-namirnice  u vrednosti oko 1.200.000,oo dinara obezbedjena su u lokalnoj zajednici od donatora. Potrebu za pomoc u hrani,( po proceni i utvrdjenim kriterijumima ) iskazuje  oko 1.400 lica, iz grada i sela. od toga oko 700 lica zivi na selu a druga polovina zivi u gradu ili prigradskim MZ. Oko 450 lica je izjavolo, da im je obrok Narodne kuhinje  i  jedini obrok      u  toku  dana,  a  ostali  navode  da  im  je pomoc u hrani  neophodna   i  da  im  to  pruza ( psiholosku ) sigurnost  Svi korisnici ( porodice )  imaju RESENJE  Centra za socijalni rad Paracin  za koriscenje Narodne  kuhinje, koji  jednom  godisnje    obnavljaju. Sve  porodice dobijaju mesecni evidencioni karton, bez kog ne mogu  preuzimati

obrok.

 

 

ДИФУЗИЈА -Технолошка школа

У среду 20. фебруара 2013.године у средњој Технолошкој школи одржана је дифузија о основним принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Предавањем су обухваћени ученици III и IV разреда, у две групе, укупно 43 ученика ове школе.  Осим што су ученицима представили Црвени крст Параћин и његове Пројекте, дифузери су посебно истакли пројекте Промоцију хуманих вредности и Истраживање хуманитарног права и позвали средњошколце да се прикључе раду Црвеног крста Параћин као волонтери, посебно у Пројекту — МЛАДИ У АКЦИЈИ.  Посебан печат овим предавањима дали су њихови вршњаци, председница ОТЈ Нена Васић и координатор Пројекта ПХВ Сања Миловановић. Професорка Весна Јефтић  се међу првима пријавила та волонтирање у оквиру овог Пројекта. .. Следећа активност је Истарживањ хуманитарног права, заказано за суботу 23 фебруар 2013. године. 

ЗАШТИТА ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Заштита деце на Интернету подразумева физичку, психичку и моралну безбедност малолетних лица током обављања свакодневних активности на Интернету (сурфовање, четовање, коришцење друштвено-социјалних мрежа, онлине игрице). Циљ је заштити децу од непримерених садржаја, негативних ефеката коришћења Интернета и подићи ниво свести и знања о томе на који начин виртуелна стварност утиче на децу и докле смеју да се упуштају у дигитални свет, а да то буде безбедно и без последица.

Злоупотреба Интернета се не односи само на најчешћу асоцијацију која се јавља у вези са овим термином – порнографију, већ се односи и на веб-сајтове са штетном тематиком – попут самоубиставаанорексије, отмица, абортусанацизмадроге, итд. Сајтови са „корисним“ саветима и некредибилним текстовима, такође су веома опасни, утолико више што не привлче велику пажњу али умногоме утичу на малолетнике, што доводи до последица које се крећу у распону од физичких повреда до болести, па чак и смрти.На Интернету постоји неколико хиљада организација које се баве неким од многобројних начина искоришћавања деце. Велики број тих организација легално су пријављена предузећа,хуманитарне или невладине организације са правним идентитетом. Њихово представљање у јавности недвосмислено упућује на службе за пружање разних врста помоћи, почев одхуманитарних материјалних донација, преко психолошке помоћи угроженим групама (деци разведених родитеља, деци са лошим материјалним и социјалним статусом, итд.), па све до пословних понуда са добрим и сигурним зарадама. Међутим, испод „шареног плашта“ примамљивих могућности за бољи живот најчешће се крију циљеви трафикингапроституције, разних врста крађа и других начина искоришћавања жртава. С друге стране, постоје анонимни сајтови иза којих стоје криминалистичке групе које делују потпуно илегално, док у трећугрупу спадају појединци (психијатријски случајеви) који имају директан приступ жртви у намери да остваре своје циљеве, од којих је на првом месту сексуално злостављање. Заједничка особина таквих „ловаца“ јесте њихов невероватно „искрен“ наступ, пун емоција, разумевања и саосећања према потенцијалној жртви.

Најчешћи облици злоупотребе деце на интернетуТрафикинг, Крађа, Блуд, Сугестија,Врсњацко насиље.

ШКОЛА ЗДРАВЉА ЦРВЕНОГ КРСТА ПАРАЋИН

Прва овогодишња акција Школа здравља Црвеног крста Параћин, организована је у среду, 13. фебруар 2013. године у времену од 8,00 – 12,30 сати у Oсновној школи “Момчило Поповић – Озрен“.

Овим програмом  обухваћено је  417 ученика старијих разреда у 17 оделења. 
Одржаће се предавања и разговори, како би ученици сазнали, како да штите и унапређују сопствено здравље и здравље других особа.  Истовремено, сви ученици су упознати са историјом и тренутним активностима Црвеног крста Параћин.

ШКОЛА ЗДРАВЉА ЦРВЕНОГ КРСТА ПАРАЋИН

13. 02. 2013. 

У склопу редовних годишњих активности које Црвени крст Параћин у сарадњи са Домом здравља спроводи у основним школама, у основној школи Момчило Поповић у току су радионице и предавања за ученике старијих разреда.

ОСНОВНА ШКОЛА  „МОМЧИЛО  ПОПОВИЋ“

Одржана XXIII седница Управног одбора ЦК Параћин

У среду 06. фебруара 2013. године, одржана је XXIII редовна-радна седница Управног одбора ЦК Параћин, на којој је разматрано 13 тачака дневног реда : Разматрање и  усвајање  Записника  са    XXII  седнице  Управног  одбора  Црвеног  крста  ПараћинРазматрање и  усвајање  Информације о  активности  Црвеног  крста  Параћин  између  две  седнице  Управног  одбора  ЦК  Параћин; Разматрање и  усвајање  Извештаја о Финансијском пословању Црвеног крста Параћин у 2012. години; Разматрање и усвајање  Извештаја о  материјално – финансијском  пословању  програма  Народне  кухиње  у    2012. години; Разматрање и  усвајање  Извештаја о раду Фонда за помоћ деци и образовним установама у 2012. години; Разматрање и  усвајање  Извештаја  о  реализацији акције Један пакетић  – много  љубави  2012-2013. године;  Разматрање и  усвајање  Плана финансијског  пословања  Црвеног  крста  Параћин  у  2013. години;  Разматрање и  усвајање Плана  материјално – финансијског пословања програма Народне кухиње   у   2013. години; Разматрање и  усвајање  Плана  рада  Фонда  за  помоћ  деци  и  образовним  установама  у  2013. години;  Разматарање и усвајање Оперативног плана Црвеног крста Параћин за прикупљање резерве крви  у   2013. години. Разматрање и  усвајање  Извештаја  о  спроведеном  попису,  са  стањем  на  дан  31. децембар 2012. год. ; Разматрање и усвајање  Одлуке  о  отпису  и  упису  Основних  средстава, ивентара и робе у  магацину,   по  попису  из  2012. године,  и Разматрање  и  усвајање  Информације  о  реализацији  обуке  прве  помоћи  кандидата  за  возаче   у    2012. години.

Седници су присуствовали, поред чланова Управног одбора ЦК Параћин, председник Надзорног одбора ЦК Параћин, председник Друштва добровољних давалаца крви ЦК Параћин, председница Омладинско-теренске јединице ЦК Параћин и запослени у Секретаријату ЦК Параћин.

После редовне седнице УО ЦК Параћин организован је коктел, за све присутне, поводом 137. година Црвеног крста Параћин.

СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦРВЕНОГ КРСТА ПАРАЋИН

У понедељак 04. фебруара 2013. године, одржана је III редовна-радна седница Надзор одбора ЦК Параћин, на којој је разматрано 10. тачака дневног реда : Разматрање и  усвајање  Записника  са    II  седнице  Надзорног  одбора  Црвеног  крста  Параћин;  Разматрање   Извештаја о Финансијском пословању Црвеног крста Параћин у 2012. години; Разматрање   Извештаја о  материјално – финансијском  пословању  програма  Народне  кухиње  у    2012. години; Разматрање  Извештаја о раду Фонда за помоћ деци и образовним установама у 2012. години; Разматрање   Извештаја  о  реализацији акције „Један пакетић  – много  љубави  2012-2013. године“;  Разматрање предлога  Плана финансијског  пословања  Црвеног  крста  Параћин  у  2013. години;  Разматрање предлога Плана  материјално – финансијског пословања програма Народне кухиње   у   2013. години; Разматрање предлога  Плана  рада  Фонда  за  помоћ  деци  и  образовним  установама  у  2013. години;   Разматрање  Извештаја  о  спроведеном  попису,  са  стањем  на  дан  31. децембар 2012. год. ; Разматрање  предлога ( комисије за попис ) Одлуке  о  отпису  и  упису  Основних  средстава, ивентара и робе у  магацину,   по  попису  из  2012. године.

Народна кухиња Црвеног крста Параћин у 2012. години

Током 2012. године произведено је 183.000 топлог оброка, што је за 30. 760 оброка више у односу на предходну пословну годину. Просечна цена топлог оброка била је  55,85 динара, од чега је хлеб учествовао са 20,оо динара а 35,85 динара за производњу и дистрибуцију ( 1/2 л ) топлог оброка. Просечно дневно произведено је  600 оброка. Оброк је припреман и дистрибуиран шест дана у недељи. Топли оброк је просечно садржао 46 грама месних прерађевина или соје.  За производњу топлог оброка утрошено  10.220.960,03 динара.

За додатне расподеле, корисницима  Народне кухиње је дистрибуирана  роба у укупној вредности од  1.946.529,35  динара.

Породицама у стању социјалне потребе на подручију општине подељено 450 пакета хране и исто толико пакета средстава за хигијену у вредности од  1.030.081,5о динара.

За реализацију Програма Народне кухиње, са свим својим компонентама утрошено је  13.197.570,88 динара .