Расподела хум помоћи за домаћинства чији су стамбени објекти били поплављени

 Право  на  помоћ  могу  да  остваре

домаћинства – лица, чији  су  стамбени  објекти  били  поплављени.

Помоћ  неће  моћи  да  преузму  домаћинства – лица,

 Којима  су  поплављени: подруми,  гараже,  сутурени  – помоћни  објекти…

Динамика  расподеле:    3,  4,  5  и  7  јула 2014  године – град.

( редослед расподеле по улицама  и  датумима расподеле, биће постављени

 у Хали спортова, Кол центру и Црвеном крсту ) 

                                          8. јула   2014 године   ДАВИДОВАЦ

9. јула   2014 године   ГЛАВИЦА

10. јули 2014 године РЕЗЕРВНИ ДАН,

ЗА  СВЕ  ОНЕ  ПОРОДИЦЕ, КОЈЕ  ИЗ  ОДРЕЂЕНИХ  РАЗЛОГА  НИСУ  ПРЕУЗЕЛЕ  ПОМОЋ    У ПЛАНИРАНЕ  ДАНЕ, а  испуњавају  основни  критеријум.

Време  расподеле  за  град :       од  09,оо  до  13,оо сати

Време  расподеле  за  села :       од  10,оо  до  12,оо сати

Место  расподеле : град,  ХАЛА   СПОРТОВА

села,  ШКОЛСКО  ДВОРИШТЕ

Породице – ( ПУНОЛЕТНА ) лица која имају право на помоћ, да би исту  преузела-е    МОРАЈУ   ИМАТИ :

–          Личну карту или било коју другу личну исправу ( која има ЈМБГ,  јединствени  матични број)  – или потврду из СУП-а о изгубљеној личној исправи,

     Копију записника, да  им  је  стамбени  објекат  поплављен,

–           Адекватне ПРЕНОСНА средства за преузимање наведених количина робе, која зависе од  броја  чланова  породице… једночлана  породица  добиће  око  6 кг, а четворочлана  породица око  25 кг. помоћи.

 

ЦРВЕНИ  КРСТ  ПАРАЋИН

You may also like...

Оставите одговор