👉 Црвени крст у Србији је једно од 1️⃣5️⃣ првооснованих националних друштава Црвеног крста у свету. Данас обележавамо 148. година од оснивања Црвеног крста Србије и међународног признања у непрекидном трајању. ✒️Црвени крст у Србији основан је 6. фебруара 1876. године у Београду на иницијативу др Владана Ђорђевића. Међу првим задацима новооснованог друштва било је збрињавање избеглица које су долазиле у тадашњу Србију због херцеговачког устанка. У првој години оснивања, Српско Друштво Црвеног крста је окупило око 2.000 чланова и основано 35 пододбора у земљи. Исте године, на иницијативу Српског Друштва Црвеног крста, Кнежевина Србија је потписала Женевску конвенцију, а 11. јуна те године, Српско Друштво Црвеног крста је постало члан велике породице друштва Црвеног крста у свету, добивши признање од Међународног комитета Црвеног крста. 🫶Црвени крст Србије је данас највећа и најстарија хуманитарна организација у земљи која својим деловањем и програмима које реализује потврђује свој потенцијал за спровођење ефикасних и ефективних програма и активности користећи своју мрежу организација, едуковане професионалне сараднике и волонтере у корист најугроженијих људи и локалних заједница. Своје циљеве остварује радећи са многобројним партнерима. У раду Црвеног крста учествује преко 9️⃣0️⃣0️⃣ запослених, више десетина хиљада волонтера и 193.276 чланова Црвеног крста

You may also like...