Делатност рада

КЉУЧНЕ  ОБЛАСТИ  РАДА :

1. СОЦИЈАЛНА   ДЕЛАТНОСТ

Програм – Народна  кухиња,
Програм – Бриге о старима
Акција  – “Један пакетић – много љубави”
Акција – „За сунчану јесен живота” и „Радни викенд на селу”
Акција – “ Недеља  солидарности”
Фонд – „За помоћ  деци  и  образовним  установама”
Пројекат – “Подршка  ромској  децу   у  образовању “
Пројекат  -– „Помоћ  младим  људима  са  хендикепом”
Пројекат – „ Промоција  хуманих  вредности”

2. ЗДРАВСТВЕНО –  ПРЕВЕНТИВНА  ДЕЛАТНОСТ

Пројекат –  „Здрави  стилови  живота”
Акција  –  „Школа  здравља  ЦК”
Обележавање  – Светског  дана здравља – 7 .април
Обележавање  – Светског  дана борбе против ТБЦ –  24 . март
Обележавање  – Свестског   дана  борбе  против  ХИВ/а – 01. децембар

3. ПРВА  ПОМОЋ  И  РЕАЛИСТИЧНИ  ПРИКАЗ   ПОВРЕДА,  СТАЊА  И  ОБОЉЕЊА

Обука  деце  и  омладине  ( по  Закону  о  Црвеном крсту Србије )
Обука запослених  ( по  Закону  о  безбедности  на  раду )
Обука  возача  ( по Закону о безбедности у саобраћају )
Обука лица на цивилној служби …
Обука екипа  прве  помоћи
Обука шминкера и маркираната

4. ПРОМОЦИЈА  И  ОМАСОВЉЕЊЕ  ДАВАЛАШТВА  КРВИ

Организовање  и  поспешивање рада Друштва добровољних давалаца крви,
Организовање  и  поспешивање  рада  Клуба 25 ( Клуб  младих  ДДК )
Акције  ДДК
Ликовни  и  литерарни  конкурс – „Крв  живот  значи”
Признања  ДДК
Обележавање  Националног  и  Светског  дана  ДДК ( 11. мај и 14. јун )

5. ПОДМЛАДАК  И   ОМЛАДИНА

Квиз –-  “Шта  знаш  о  ЦК  и  здрављу”
Омладинско  теренска  јединица
Трка – За  срећније  детињство
Акција – Заштитимо  децу  у  саобраћају

6. ДИФУЗИЈА

7. ДЕЛОВАЊЕ  У  НЕСРЕЋАМА

8. ОРГАНИЗАЦИЈА  И  РАЗВОЈ

9. СЛУЖБА ТРАЖЕЊА

10. МЕЂУНАРОДНА  САРАДЊА


Оставите одговор