Прва помоћ

Обука прве помоћи

ПРВА ПОМОЋ

 

Курсеви  за  грађане ( ученике )

Ове године преко 1 500 ученика основних и средњих школа завршиће основне курсеве прве помоћи. Ови курсеви део су програма Црвеног крста Параћин. Курсеви трају од 12 – 40 часова а обављају их обучени волонтери, лиценцирани ПРЕДАВАЧИ  и  ИНСТРУКТОРИ  прве  помоћи  Црвеног крста Параћин.
Од најбољих појединаца у школама формирају се екипе прве помоћи које пролазе додатну практичну обуку, након тога организује се такмичење екипа Подмладкара и Омладине ЦК на општинском такмичењу, које се по правилу организује у  другој  половини  маја  месеца.
Уколико желите да прођете један од ових курсева контактирајте нас.

Комерцијални курсеви

На основу Закона о Црвеном крсту Србије и јавним овлашћењима добијеним од Државе Србије,  Црвени крст Параћин  је од 2009. године почео  да се бави пружањем услуга комерцијалних курсева прве помоћи за раднике и запослене у предузећима.
Курсеви се одржавају у просторијама Црвеног крста Параћин или просторијама предузећа и компанија којима се услуга пружа. Трају 12 или 20 часова ( зависно од потребе фирме) а држе их лиценцирани  предавачи и инструктори прве помоћи Црвеног крста Параћин.
Курсеви се држе у групама од 10 – 20 полазника и трају 2 – 3 дана. Цена се формира по полазнику а предавања су практично теоретског  карактера.

Нека од правних  лица које су обучиле своје запослене у Црвеном крсту Параћин :

 1. –  Министарство одбране РС,  ( обука војника на цивилном служењу војног рока ),
 2. –  Еуро  гас  Србија  ПЈ  Еуро  Гас  Бачка Топола,
 3. –  АД   “Бахус”  Параћин,
 4. –  ДОО  “Идеа”  Београд, ( за пословне објекте у Параћин и Јагодину ),
 5. –  Пословни  систем  “Михајловић”,
 6. –  ДОО  “Бата  стил”  Плана,
 7. –  ДОО  “Пионир”  Параћин,
 8. –  АД  “Спектар  инвест”  Параћин,
 9. –  СЗТУР  “Млин”  Бусиловац,
 10. –  ДОО  “Рофиx”  Поповац,
 11. –  ДОО   “Полет”   Параћин,
 12. –  ДОО   “Лосос”  Параћин,
 13. –  ДОО   “Матијевић”  Нови Сад (  продајни  објекти  у   Параћин и  Ћуприју ),
 14. –  СТР   “Кара|ор|ево  брдо” Параћин,
 15. –   СТР   “Фреш“  Параћин…

Детаљнији   програм   едукације

Црвени крст Параћин је кадровски, просторно и материјално-технички спреман за обуку возача на основу Закона о безбедности у саобраћају.

 

 

Оставите одговор