Добровољно Давалаштво Крви (ДДК)

ДОБРОВОЉНО  ДАВАЛАШТВО  КРВИ   (ДДК)

 

   Рад Црвеног крста Параћин у овој области има за полазиште да је давање крви општи друштвени интерес уобличен у национални програм, који се реализује плански масовним  и  континуираним  организовањем  давалаца крви, за обезбе|ивање довољне  количине  крви.
Закон о Црвеном крсту Србије  (сл. Гласник РС, број 107/05), који добровољно давалаштво крви дефинише као јавно овлашћњје организације Црвеног крста у сарадњи са службама за трансфузију и здравственим установама.
         Приоритетне  активности  Црвеног крста Параћин:
Организовање едукативних семинара за нове организаторе-промотере давалаштва крви, за потребе организација Црвеног крста Параћин, у оним РО и МЗ  где ова активност  стагнира.        Акценат ће бити стављен на рад са младима;
Подстицање рада Друштва добровољних давалаца крви, при   Црвеном  крсту   Параћин;
Подсицање  рада – Клуба 25, Клуб младих ДДК;
Праћење рада и резултата у раду Основних организација и Подружница Црвеног крста на реализацији планираних акција добровољног давалаштва  крви;
        У сарадњи са Заводом за трансфузију крви Ниш, Црвени крст   Параћин настојаће да се постојећа сарадња са службом за трансфузију крви Здравственог центра Параћин стално унапре|ује;
Ликовни  и  литерарни  конкурс – “Крв  живот  значи”,
Сопственим ангажовањем, настојати да информативно-пропагандни материјал буде што квалитетнији ;
Обележавање 11. маја – Националног дана добровољних давалаца крви
Обележавање 14. јуна  – Светског дана добровољних давалаца крви;
Кроз укупно ангажовање и присуство у јавности, Црвени крст   Параћин ће све ове активности спроводити у циљу повећања броја добро- вољних давалаца крви и обезбе|ивању довољних количина безбедне крви, у   проценту  од 4% давања у односу на број становника, што представља општи национални  интерес.
У 2011. години у  Параћину је прикупљено 1.556  јединица крви, што је више  за 6,22 %    у  односу на  2010. години. Ова област је истовремено  и  најслабија  карика  активности  Црвеног  крста  Параћин

Оставите одговор