Category: Јавне набавке

Javna nabavka, male vrednosti

Агрегат  за  струју  до  3 кW            1  kom

VILLAGER  VGP  3000  S  или   еквивалент

Напон 230V/50Hz, снага излазна маx 2.8 КW, снага излазна номинална 2.5 КW, фактор номиналне снаге 1,

димeнзије 610x450x480 мм,

тежина 48 кг,

снага мотора 6.5 КS при 3600 обр/мин,

запремина мотора 196 цм3, мотор 1 цилиндар / 4 тактни,

ваздушно хлађење,

гориво безоловни бензин 90 октана,

запремина резервоара за гориво 15 лит,

запремина уља 0.6 лит (15W40), период рада 10.9 х,

покретање мотора реверзибилни стартер,

ниво притиска звука IpA 72.9 дБ,

ниво снаге буке 94.6 дБ (А), класа заштите IP23.

 

Рок за доставу понуде 3 дана