Чланство

ЧЛАНСТВО

       Чланство  у   Црвеном  крсту   је  добровољно.

     Црвени крст је отворен за чланство и волонтере  без разлика у погледу  порекла,  расе,  националности, година,  пола,  религије  или  политичког  опредељења.
    Свако  физичко лице старије од 18 година  које  признаје Статут и  Основне  принципе на  којима  делује  Црвени крст  Параћин  и плаћа  чланарину, може  постати  члан Црвеног крста.

Својство члана Црвеног крста Србије стиче се потписивањем приступнице,
увођењем  у  евиденцију  у  Црвеном  крсту  Параћини  и  уплатом  чланарине.

 Црвени крст Параћин има и почасне чланове који су својим радом и залагањем дали значајан  допринос остваривању  хуманитарних   цињева  и  задатака  Црвеног  крста. Почасни  члан  може да  буде  физичко  лице. О  стицању   статуса   почасног члана  доноси  се  посебна  одлука.

Поред чланова  у извршавању својих  задатака Црвени крст Параћин може да укључи и волонтере и  донаторе који могу да буду физичка или правна лица, и  који  својим стручним  радом, финансијским или материјалним средствима могу да дају допринос  развоју  организације  Црвеног  крста  Параћин  и  у  реализацији  активности.

Рад Подмлатка и Омладине  Црвеног крста Параћин  и њихово  чланство непосредно су    везани за Мисију, јавна овлашћења и програмске активности Црвеног крста Србије, а регулишу се посебним  правилником  који  доноси  Управни  одбор  Црвеног  крста  Србије.

Оставите одговор