Квиз- Шта знаш о здрављу

Квиз- Шта  знаш  о  здрављу

 


    Ова активност у основи има за задатак да унапреди знања и вештине у делу очувања здравља, повећа вештину комуницирања међу младима као и да допринесе да млади одрастају у хуманијој, толерантнијој и здравијој средини. Недостатак финансијских средстава је врло често ограничавајући фактор за још шире ангажовање Црвеног крста Параћин на овим питањима.С обзиром да смо и до сада постизали добре резултате у овим областима, определили смо се да покренемо још једну активност, едукативно-забавно такмичарског карактера, у форми Квиза, за екипе – оделења ученика шестог разреда свих основних школа са територије општине Параћин. Како и сам назив Квиза говори такмичење би се састојало и три главне области и то:
 1.  Представљање екипа оделења пригодним програмом, чија је порука везана за очување и заштиту здравља и штетном утицају конзумирања цигарета, алкохола и дрога.
2.  Квиз знања “Научили смо о здрављу“ које би се састојало из три области:
а)  Тајне одрастања,
б)  Хигијеном до здравља
ц)  Од радозналости до зависности
д)  Научили смо о Црвеном крсту
3.  Забавних игара за такмичаре и публику
а)  склопи изреку о здрављу од испреметаних речи,
б)  склопи слику од датих делова
      У  основнвним школама уцествује око 30/так оделења шестог разреда и свако оделење  има своју екипу, састављену од 6 чланова, па  тако у такмичењу учествује око 200 такмичара.            Само такмичење  се изводити по систему елиминације и то од школског до финалног.        Такмичења  се одвија у школским свечаним салама и холовима уз присуство осталих ученика из оделења која се такмиче (навијача) и заинтересованог наставног особља. На тај начин се у укупну активност  укључи  преко 1000 ученика, наставника и родитеља.
     Сигурни смо да  оваквим начином рада, кроз игру и забаву, такмичари и гледаоци Квиза много више науче како о здрављу и хигијени тако и о штетности дувана, дрога и алкохола, али и о Црвеном крсту, него ако би се радила класична предавања из ових области.
      За свој труд,  припрему и учешће на Квизу сви  такмичари су награђени пригодним наградама, које  се идући ка финалном сусрету повећавају и квалитативно и квантитативно.
Екипе финалисти  поред осталих награда, по правилу, добијају и бесплатан излет до неког од туристичким места у Србији.
     Систем такмичења, редослед такмичарских дисциплина и остале пропозиције одредјују се посебним Правилником који добијају све такмичарске екипе. Поред Правилника све екипе добијају и материјал за учење за сваку такмичарску дисциплину понаособ, укупног обима преко 45 страница куцаног текста.
    Материјал  припремају сарадници Црвеног крста – здравствени радници Здравственог центра “Параћин“.
     Реализацијом ове активности значајно се повећава обухват едуковане ученичке популације о наркоманији и здрављу уопште, а са већим присуством у школама здравствених радника активиста и сарадника Црвеног крста, са школама се  успоставља још теснија сарадња у раду на овим и другим активностима, а код просветних радника, ученика и родитеља рад здравствене службе је још више вреднован.
      Активности на реализацији Квиз такмичења  одвија  се, по правилу у периоду од 1. септембра и траје  до 20. децембра.
     Општи циљ активности је “Упознавање ученичке популације о начинима чувања и унапређења здравља као и о великој штетности по здравље људи који конзумирају цигарете, дроге и алкохол“

 

 

Оставите одговор