Crveni krst Paraćin je započeo sa realizacijom aktivnosti u sklopu Socijalne delatnosti “Selu u pohode“ u mesnoj zajednici Mirilovac, gde su podeljeni paketi hrane staračkim domaćinstvima lošijeg materijnog stanja. Crveni krst Paraćin će u narednom periodu obići još 4 seoske mesne zajednice sa istim ciljem.

You may also like...