Druga novembarska akcija DDK , promoter kompanija „Mihajlović“