Obeležen Svetski dan solidarnosti i početak akcoke „jedan paketić-mnogo ljubavi“ 2018