Акција селу походе, 27,09,2017.

Акција Селу походе организована је 27,09,2017 године у Дреновцу и има ла је три компоненте.

Акција добровољног давања крви за потребе опште Болнице у Параћин у сарадњи са СМЗ и Трнсфузиолошком службом опште болнице Параћин.

Расподела пакета хране, хигијене…за социјално најугроженије породице. Пакете су обезбедили Министарство рада, социјалне политике…РС и Скупштине општине Параћин.

Здравствено превентивна мерења крвног притиска и количине шеђера у крви у сарадњи са Домом здравља Параћин

Камп Црвеног крста Пожаревац на Тулби у оквиру пројекта „Сигурније школе – отпорније заједнице“

У петак 22, септембра 2017. године, у летњем кампу Црвеног крста Пожаревац на Тулби у оквиру пројекта „Сигурније школе – отпорније заједнице“ Црвени крст Пожаревац је угостио ученике трећег и четвртог разреда основних школа из Параћина. У оквиру програма Црвеног крста Србије за смењење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности ( ДРР ) волонтери Црвеног крста су кроз четири радионице: Систем заштите и спасавања – „Позови прави број за проблем свој“, Опасности у домаћинству, Климатске промене и удари муња и радионицу Пожари едуковали ученике како да се понашају у случају елементарних непогода и других опасности.3321951512_1654428644590049_749920298_o13

Камп Подмлатка Црвеног крста „Грза – Параћин 2017.“

Kao и свуда у свету, лепота младости украс је и организације Црвеног крста.

Подмладак Црвеног крста је оријентационо око 1/2 укупног чланства     наше организације. Они су снага са којом се рачуна у реализовању скоро    свих  акција где је потребно ангажовање волонтера, а изнад свега они су будући носиоци целокупне активности организације Црвеног крста. Зато је и рад са  Подмлатком, од стратешког значаја за организацију Црвеног крста на свим нивоима организовања.

Подмладак и Омладину као једну од основних покретачких снага     Црвеног крста настојали смо а и данас то чинимо, да развијамо, васпитавамо     и образујемо, у духу хуманизма, толеранције и међусобног пријатељства и оспособљавамо их за будућа учешћа у акцијама Црвеног крста. Настављајући      са таквом праксом Црвени крст Параћин организује Камп Подмлатка   Црвеног крста чиме се и практично значајно укључује у опште настојање  ка ширењу Покрета Црвеног крста.

Ове године, у периоду од 06-8. септембра 2017. године, поред Подмлаткара ЦК Параћин учешће су узело и Подмлаткари из  Организација Црвеног крста Рековац, Свилајнац, Јагодина, Ћуприја, Ћићевац, Бољевац, Варварин и Трстеник.  Место одржавања Хотел Колиба – Грза.1_FYDCENKR