Saradnici Crvenog krsta Paraćin i pružanje pomoći najstarijim sugrađanima – COVID 19