Tagged: предавања

Програм превенције трговине људима

Црвени крст Србије је у оквиру Програма превенције трговине људима организовао два сукцесивна семинара, један од 10. – 12. 01.2012. а други од 12.-14.01.2012. на Тари, намењена обуци волонтера Црвеног крста за рад са децом са лаком интелектуалном ометеношћу. Учесници су били волонтери из 29. градова и општина, међу којима су били и представници Омладинско теренске јединице ЦК Параћина ( Никола Анђелковић и Далибор Живковић).
Циљ семинара је едукација младих вршњачких едукатора Црвеног крста како би им се приближио рад са децом са лаком интелектуалном ометеношћу и њихове особености.