Propozicije za učešće na konkursu „Krv život znači“ 2015.

Tema konkursa Konkurs se raspisuje na temu  dobrovoljnog, anonimnog i neplaćenog davalaštva krvi,  pod nazivom   «Krv život znači»
Ko može da konkuriše Na konkursu imaju pravo učešća samo radovi koji su do Crvenog krsta Srbije prispeli preko organizacija Crvenog krsta u Srbiji
Vreme trajanja konkursa Konkurs se raspisuje 2. februara, a zatvara 30. marta 2015. godine
Vidovi konkurisanja za učenike osnovnih i srednjih škola

Likovni rad

Sve tehnike likovnog izražavanja su dozvoljene do formata 35 cm x 50 cmSvi radovi na poleđini moraju sadržati sledeće podatke:

 1. Ime i prezime autora
 2. Naziv škole i razred
 3. Naziv grada ili opštine
 4. Ime i prezime nastavnika/profesora
 5. e.        Pečat organizacije Crvenog krsta
RADOVI BEZ POTPUNIH PODATAKA,  BEZ  ZNAKA  CRVENOG KRSTA NEĆE BITI RAZMATRANI

Literarni rad

Literarni radovi mogu biti pisani u prozi i stihovima do dužine 2 strane  A4 kucanog tekstaSvi radovi na poleđini moraju sadržati sledeće podatke:

 1. Ime i prezime autora
 2. Naziv škole i razred
 3. Naziv grada ili opštine
 4. Ime i prezime nastavnika/profesora
 5. e.        Pečat organizacije Crvenog krsta
 

RADOVI BEZ POTPUNIH PODATAKA, DUŽI OD 2 STRANE, PISANI RUKOM, NEĆE BITI RAZMATRANI

Dodatni vid konkurisanja za učenike srednjih škola

Motivacioni video spot ili film za rad sa mladima na promociji dobrovoljnog davalaštva krvi

 Video spot ili film može trajati najviše 3 minuta, mora  nositi znak Crvenog krsta i imati odgovarajući prateći zvuk  / muzičku podlogu koja ne podleže autorskim pravima ili govor.

Broj  video- spotova/filmova po organizaciji Crvenog krsta nije ograničen .

Ostali obavezni elementi:

 • svi snimci moraju biti u 16:9 video formatu
 • rezolucija   SD  720 x 576  ili  HD 1280 x 720 ili  full HD  1920 x 1080
 • kodek format  mpeg2  H264  za kompresovanje
Kategorije učenika Likovni i literarni radovi  

 1. Učenici od I do IV razreda osnovne škole
 2. Učenici od V do VIII razreda osnovne škole
 3. Učenici od I do  IV razreda srednje škole
Video spot/film 

 1. Učenici od I do  IV razreda srednje škole
Načini selekcije najboljih Likovni i literarni radovi Sve radove koji odgovaraju kriterijumima iz propozicija a koje dostave organizacije Crvenog krsta pregledaće posebna komisija Crvenog krsta Srbije koju formira Komisija za dobrovoljno davalaštvo krvi Crvenog krsta Srbije. Nakon pregledanja, komisija će proglasiti i nagraditi najbolje radove iz svake uzrasne kategorije  za svaki vid konkurisanja. Video spot/filmVideo spotove/filmove organizacije  Crvenog krsta će dostaviti na DVD formatu Crvenom krstu Srbije.

Video spotove/filmove će pregledati članovi Komisije te će potom biti postavljeni na poseban kanal YOUTUBE.

Za materijale na YOUTUBE kanalu moći će da se glasa  u periodu od 20 – 25. aprila 2015.

20% od svih pristiglih radova  ući će u najuži izbor, a potom će najbolji biti nagradjeni.

Kriterijumi za ocenjivanje/ Rokovi
 • originalnost ideje
 • promocija lepote poklanjanja
 • poziv na dobrovoljno davanje krvi
 • vidljiv duh  principa dobrovoljnog, anonimnog i nenagradjenog davanja krvi
 • prepoznato mesto Crvenog krsta u davalaštvu krvi
 • da odgovara uzrastu učenika

 

Radovi kod kojih se prepozna plagijat iz prethodnih godina biće diskvalifikovani

 • Radovi iz osnovih i srednjih škola dospevaju do organizacija Crvenog krsta do 30. marta 2015. godine.
 • Organizacije Crvenog krsta iz gradova i opština radove u svim formatima  dostavljaju Crvenom krstu Srbije do 9. aprila 2015. godine.
 • Poslati radovi neće biti vraćani, a za sve pristigle radove smatraće se da je dozvoljeno njihovo dalje korišćenje u promociji  davalaštva krvi Crvenog krsta Srbije.
 • Crveni krst Srbije 20. aprila  postavlja na YOUTUBE kanal sve video klipove/filmove pristigle do 9. aprila 2015. godine.
 • Glasanje za najbolje video klipove/filmove traje od 20. do 25. aprila 2015. godine.
 • Komisija vrši prvu selekciju likovnih i literarnih radova pristiglih do Crvenog krsta Srbije do Nedelje Crvenog krsta.
 • U Nedelji Crvenog krsta, komisija odabira najbolje radove u svim kategorijama.
 • Tokom maja 2015. godine organizovaće  se svečano uručenje nagrada najboljima u konkursu 2015. godine.
Nagrade Prvoplasirani učesnici Konkursa u svim vidovima konkurisanja biće nagrađeni besplatnim letovanjem u odmaralištu Crvenog krsta Srbije u Baošićima isključivo u terminu od 2.-11. avgusta 2015. Crveni krst Srbije obezbediće nagrade i za  drugoplasirane, trećeplasirane u svim vidovima konkurisanja  i za sve kategorije učenika.
Napomena Radovi koji prispeju posle datih rokova, neće biti razmatrani.Radovi koji dospeju u Crveni krst Srbije direktno od pojedinaca ili škola, neće biti razmatrani.

 

You may also like...

Оставите одговор