КАТЕГОРИЈЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ КОЈИ НИСУ У ОБАВЕЗУ ДА ПОХАЂАЈУ ОБУКУ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

          На основу прибављених информација из Управе саобраћајне полиције МУП-а Србије, обавештавамо Вас о  обуци из прве помоћи одређених категорија кандидата за возаче који су тренутно у процесу обуке или полагања испита из вожње или већ поседују возачку дозволу одређене категорије:

1. Кандидати који до 25. октобра 2012, то јест до дана ступања на снагу новог Правилника о обуци возача нису положили теоријски испит (тестове), обавези су да похађају обуку и полажу испит из прве помоћи.

2. Кандидати који су до 25. октобра 2012, то јест до дана ступања на снагу новог Правилника о обуци возача положили теоријски испит (тестове, који између осталог обухватају  и садржај из прве помоћи), нису у обавези да полажу испит из прве помоћи. Ово правило подразумева  да ће полагати практични испит за категорију моторних возила за коју су положили теоријски испит и то најдуже до једне године од дана полагања теоријског испита.

3. Кандидати који већ поседују возачку дозволу (осим возача моторних возила категорије АМ, М и F), нису у обавези да полажу испит из прве помоћи уколико се оспособљавају за возача друге категорије.

4. Кандидати који су положили испит из прве помоћи, нису у обавези да поново полажу испит из прве помоћи уколико се оспособљавају за возача друге категорије.

You may also like...

Оставите одговор