Од 13 – 15. маја ове године организовано је пет радиуоница у оквиру Пројекта Промоција хуманих вредности за ученике Основне школе Момчило Поповић. Радионице је кумулативно пратило  119 ученик   ponedeqak, utorak i sreda od 13 – 15. maja, organizovaнe пет радионица – Промоција хуманих вредности  кумулативно за 119 u~enikа  шестих razreda   ”Mom~ilo Popovi}”

You may also like...

Оставите одговор