Нови критеријуми за расподелу хуманитарне помоћи

Нови критеријуми за расподелу хуманитарне помоћи, важиће за све расподеле хране и хигијене од 28. јула 2014. године.

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМ – Да су заинтересованим лицима-породицама стамбени објекти били поплављени ( не гараже, сутурени, подруми… – помоћни ојекти ).

ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ:

Самохрани родитељи, прилажу извод из матичне књиге фждетета, који не садржи име оца рођење надлежног суда  или Уверење Центра за социјални рад.

Самачка старачка домаћинства изнад 65 година старости, прилаже се копија личне карте или било који други лични документ из кога се може закључити година рођења, као и изјава да живи-е сам-и ( без млажих у породици ),

Тешки хронични болесници ( пример – асма, канцер, дијабетис, дијализа бубрега, СИДА…), прилаже се извештај изабраног лекара, којом се константује врста тешке хроничне болести,

Породице са чланом који има сметње у развоју или инвалидитет, прилаже се лекарска потврда, којом се константује сметње у развоју или инвалидитету,

Лица и породице које по економским критеријумима спадају у  категорију без личних примања  и слично , ( кориснике новчане помоћи ), прилаже се одговарајуће решење или препорука Центра за социјални рад.

ПРЕДАЈА  ЗАХТЕВА  СА  ДОКУМЕНТАЦИЈОМ  У  ПРОСТОРИЈАМА  ЦРВЕНОГ  КРСТА  ПАРАЋИН  ОД 10 ДО 18. ЈУЛА . 2014. ГОДИНЕ ОД 9-13 САТИ.

You may also like...

Оставите одговор