Одржана XXIII седница Управног одбора ЦК Параћин

У среду 06. фебруара 2013. године, одржана је XXIII редовна-радна седница Управног одбора ЦК Параћин, на којој је разматрано 13 тачака дневног реда : Разматрање и  усвајање  Записника  са    XXII  седнице  Управног  одбора  Црвеног  крста  ПараћинРазматрање и  усвајање  Информације о  активности  Црвеног  крста  Параћин  између  две  седнице  Управног  одбора  ЦК  Параћин; Разматрање и  усвајање  Извештаја о Финансијском пословању Црвеног крста Параћин у 2012. години; Разматрање и усвајање  Извештаја о  материјално – финансијском  пословању  програма  Народне  кухиње  у    2012. години; Разматрање и  усвајање  Извештаја о раду Фонда за помоћ деци и образовним установама у 2012. години; Разматрање и  усвајање  Извештаја  о  реализацији акције Један пакетић  – много  љубави  2012-2013. године;  Разматрање и  усвајање  Плана финансијског  пословања  Црвеног  крста  Параћин  у  2013. години;  Разматрање и  усвајање Плана  материјално – финансијског пословања програма Народне кухиње   у   2013. години; Разматрање и  усвајање  Плана  рада  Фонда  за  помоћ  деци  и  образовним  установама  у  2013. години;  Разматарање и усвајање Оперативног плана Црвеног крста Параћин за прикупљање резерве крви  у   2013. години. Разматрање и  усвајање  Извештаја  о  спроведеном  попису,  са  стањем  на  дан  31. децембар 2012. год. ; Разматрање и усвајање  Одлуке  о  отпису  и  упису  Основних  средстава, ивентара и робе у  магацину,   по  попису  из  2012. године,  и Разматрање  и  усвајање  Информације  о  реализацији  обуке  прве  помоћи  кандидата  за  возаче   у    2012. години.

Седници су присуствовали, поред чланова Управног одбора ЦК Параћин, председник Надзорног одбора ЦК Параћин, председник Друштва добровољних давалаца крви ЦК Параћин, председница Омладинско-теренске јединице ЦК Параћин и запослени у Секретаријату ЦК Параћин.

После редовне седнице УО ЦК Параћин организован је коктел, за све присутне, поводом 137. година Црвеног крста Параћин.

нема коментара

Оставите коментар

Морате бити пријавњени да би остаили коментар