Одржана XXIII седница Управног одбора ЦК Параћин

У среду 06. фебруара 2013. године, одржана је XXIII редовна-радна седница Управног одбора ЦК Параћин, на којој је разматрано 13 тачака дневног реда : Разматрање и  усвајање  Записника  са    XXII  седнице  Управног  одбора  Црвеног  крста  ПараћинРазматрање и  усвајање  Информације о  активности  Црвеног  крста  Параћин  између  две  седнице  Управног  одбора  ЦК  Параћин; Разматрање и  усвајање  Извештаја о Финансијском пословању Црвеног крста Параћин у 2012. години; Разматрање и усвајање  Извештаја о  материјално – финансијском  пословању  програма  Народне  кухиње  у    2012. години; Разматрање и  усвајање  Извештаја о раду Фонда за помоћ деци и образовним установама у 2012. години; Разматрање и  усвајање  Извештаја  о  реализацији акције Један пакетић  – много  љубави  2012-2013. године;  Разматрање и  усвајање  Плана финансијског  пословања  Црвеног  крста  Параћин  у  2013. години;  Разматрање и  усвајање Плана  материјално – финансијског пословања програма Народне кухиње   у   2013. години; Разматрање и  усвајање  Плана  рада  Фонда  за  помоћ  деци  и  образовним  установама  у  2013. години;  Разматарање и усвајање Оперативног плана Црвеног крста Параћин за прикупљање резерве крви  у   2013. години. Разматрање и  усвајање  Извештаја  о  спроведеном  попису,  са  стањем  на  дан  31. децембар 2012. год. ; Разматрање и усвајање  Одлуке  о  отпису  и  упису  Основних  средстава, ивентара и робе у  магацину,   по  попису  из  2012. године,  и Разматрање  и  усвајање  Информације  о  реализацији  обуке  прве  помоћи  кандидата  за  возаче   у    2012. години.

Седници су присуствовали, поред чланова Управног одбора ЦК Параћин, председник Надзорног одбора ЦК Параћин, председник Друштва добровољних давалаца крви ЦК Параћин, председница Омладинско-теренске јединице ЦК Параћин и запослени у Секретаријату ЦК Параћин.

После редовне седнице УО ЦК Параћин организован је коктел, за све присутне, поводом 137. година Црвеног крста Параћин.

You may also like...

Оставите одговор