СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦРВЕНОГ КРСТА ПАРАЋИН

У понедељак 04. фебруара 2013. године, одржана је III редовна-радна седница Надзор одбора ЦК Параћин, на којој је разматрано 10. тачака дневног реда : Разматрање и  усвајање  Записника  са    II  седнице  Надзорног  одбора  Црвеног  крста  Параћин;  Разматрање   Извештаја о Финансијском пословању Црвеног крста Параћин у 2012. години; Разматрање   Извештаја о  материјално – финансијском  пословању  програма  Народне  кухиње  у    2012. години; Разматрање  Извештаја о раду Фонда за помоћ деци и образовним установама у 2012. години; Разматрање   Извештаја  о  реализацији акције „Један пакетић  – много  љубави  2012-2013. године“;  Разматрање предлога  Плана финансијског  пословања  Црвеног  крста  Параћин  у  2013. години;  Разматрање предлога Плана  материјално – финансијског пословања програма Народне кухиње   у   2013. години; Разматрање предлога  Плана  рада  Фонда  за  помоћ  деци  и  образовним  установама  у  2013. години;   Разматрање  Извештаја  о  спроведеном  попису,  са  стањем  на  дан  31. децембар 2012. год. ; Разматрање  предлога ( комисије за попис ) Одлуке  о  отпису  и  упису  Основних  средстава, ивентара и робе у  магацину,   по  попису  из  2012. године.

You may also like...

Оставите одговор